, ( ), , --NH-. ( , ). 19 . - (NH2-CO-NH-CO-NH2).

: