, H2Sx, 2 9; - - . . , , K2S2, K2S3, K2S4, K2S5 K2S6. . -S-S-S-. . , . , t K2S 835 ?, a K2S6 183 ?. . ; . H2Sx, H2S S. . , ; . . .-. . . - .

: