(; United Press International, UPI), . 1958. - -. " ". . 1 . 3 . , .


: